GRETA Intereg ERDF ref

WP6 – SPLOŠNI SPOZNAVNI VPRAŠALNIK S PODROCJA ENERGETIKE
GRETA (Plitvi geotermalni viri na obmocju alpskega prostora)


GRETA je projekt evropskega sodelovanja na obmocju Alp. Namen projekta je povecati rabo plitve geotermalne energije v alpskem prostoru.
Plitva geotermalna energija (PGE) je obnovljiva energija in temelji na uporabi toplotne energije, ki je dostopna v podzemni vodi, zemeljskih ali kamninskih tleh na globinah do 200 m.

Rezultati projekta GRETA bodo:

  • Smernice za ucinkovite predpise na podrocju plitve geotermalne energije
  • Katalog dobrih praks na podrocju tehnologije rabe plitve geotermalne energije v Alpah
  • Karte, ki prikazujejo naravno razpoložljivost plitve geotermalne energije v Alpah
  • Koristne metodologije in orodja za povezovanje plitve geotermalne energije v lokalne razvojne nacrte

Namen tega vprašalnika je spoznavanje deležnikov, ki jih zanima ali se ukvarjajo z rabo plitve geotermalne energije.
Kot morebitni deležnik ste lahko vkljuceni v projekt in to izkoristite na vec nacinov (poklicno usposabljanje, primerjava z drugimi rabami v Alpskem prostoru, pridobitev novih podatkov, …).
Vprašalnik bo dan vsem lokalnim deležnikom v plitvi geotermalni energiji.
Ta raziskava ni komercialne ali reklamne narave, temvec je zgolj znanstvena. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in obdelani ter objavljeni samo v zbirni obliki, v skladu z zakonsko uredbo št. 196/2003 (italijanska zakonodaja).

Vprašalnik 1

1. Podrobnosti o inštituciji (V tem vprašalniku, “inštitucija” pomeni podjetje, ustanovo, združenje, ali organizacijo, v kateri ste)

NEOBVEZNO  Kontaktna oseba:

  

Powered by BreezingForms