GRETA Intereg ERDF ref

WP6 - Vprašalnik 2
GRETA (Near-surface Geothermal Resources in the Territory of the Alpine Space).

NAMEN VPRAŠALNIKA

S tem vprašalnikom želimo dobiti vpogled, kaj so po mnenju deležnikov ovire in priložnosti za razvoj plitve geotermalne energije v alpskem prostoru. Odgovori, ki jih bomo zbrali s pomočjo tega vprašalnika, nam bodo koristili pri dejavnostih projekta GRETA. Zlasti pa bodo ti odgovori podlaga za predvidene dejavnosti, ki bodo potekale na pilotnih območjih projekta GRETA in so odprte za vse, ki jih to zanima. Vprašalnik je sestavljen iz zaprtega tipa vprašanj razdeljenih v sklope ZAKONODAJA, FINANCIRANJE, TEHNIKA, ORGANIZACIJA, PRILOŽNOSTI in USPOSABLJANJE.

Za vprašalnik boste porabili le nekaj minut.

Hvala za vašo podporo!

http://www.alpine-space.eu/projects/greta/

VPRAŠALNIK 2

Podatki o instituciji (“inštitucija” pomeni podjetje, ustanovo, združenje ali organizacijo, v kateri ste)

NEOBVEZNO kontaktna oseba

Predpisi / Zakonodaja (vključuje izbiro, izdajo dovoljenj, odobritev) v vaši državi

1 - Ocenite pomanjkljivosti ali neustreznosti predpisov v zvezi z: (1 = pomanjkljiva ali neustrezna ureditev; 5 = ustrezna ureditev)

Financiranje

2- Kaj so po vašem mnenju finančne ovire pri plitvih geotermalnih sistemih? (prosim ocenite z 1 = popolna ovira; 5 = ni ovira)

Tehnika; okoljski okvir; delovanje & geološki parametri

3- Katere so po vašem mnenju glavne ovire za razvoj plitvih geotermalnih sistemov? (prosimo ocenite z 1 = popolna ovira; 5 = ni ovira)

4- Katere od spodaj naštetih podatkov je enostavno pridobiti (prosimo ocenite z 1 = težje pridobiti; 5 = enostavno pridobiti)?

5- Načini zbiranja podatkov: glede na vprašanje 4, kako po navadi dostopate do teh informacij? (A- geološka tveganja; B- problematični geološki pojavi v globinah; Geologija; D- temperatura tal na globinah; E- Lastnosti vodonosnika; F- Onesnažena območja)

6- Koliko bi lahko naslednje karte bistveno izboljšale spodbujanje in rast sektorja plitve geotermalne energije? (1= zelo malo; 5= zelo veliko)

Organizacija in upravni postopki

7- Katere so po vašem mnenju večje organizacijske ovire za sisteme plitve geotermalne energije? (prosim ocenite z 1 = popolna ovira; 5 = ni ovira)

Priložnosti, politike in strategijeUsposabljanje

DODATNE INFORMACIJE

Powered by BreezingForms