Fumetto "Asbestos Story" - Testi: Carlo Albonico, Disegni: Pierluigi Sangalli, 2010

fumetto amianto: asbestos story

Note utilisateur: 4 / 5

Etoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles inactives